Datasäkerhet och Informationssäkerhet

Robert Malmgren AB

“Trust is good, control is better.”

Robert Malmgren

Robert Malmgren
Cellular: +46-(0)708 330 378
E-mail:
GPG information
Key ID: 0x38157918
UserIDs: rom@romab.com, robert.malmgren@owasp.org, robert@malmgren.se
Algorithm: RSA
Size: 4096
Fingerprint: 32E1 F70A CFDD 8C43 8BD8 DE20 0A4B F486 3815 7918

Andreas Jonsson

Andreas Jonsson
Cellular: +46-(0)733 755 980
E-mail:
GPG information
Key ID: 0x173ADC8F
Algorithm: RSA/RSA
Size: 4096/4096
Fingerprint: 1142 28F8 79E6 142D CE15 2100 E8B3 3B13 173A DC8F

Tobias Norrbom

Tobias Norrbom


Cellular: +46-(0)709 845 245
E-mail:
GPG information
Key ID: 0xE202823E
Algorithm: DSA/ELG
Size: 3072/3072
Fingerprint: 28AA 9F73 A882 ADE3 CE57 AB75 6FC4 1361 E202 823E

Gabriel Kihlman

Gabriel Kihlman


Cellular: +46-(0)709 244404
E-mail: my initials and then @romab.com

GPG information
Key ID: 0x99B72D2C8A188AFE
Fingerprint: 90ED D16F 4B8C 9F3F E282 3519 99B7 2D2C 8A18 8AFE

ROMAB signeringsnyckel för mjukvara

Denna GPG-nyckel användes för att signera programvara som vi givit ut
pub  1024D/D3709435 2010-06-21 [expires: 2015-06-20] 
Key fingerprint = B6B0 4AF1 CDE5 3B40 BBE0 6868 36F8 2B7B D370 9435 
uid         ROMAB software signing key <info@romab.com> 
Key ID: 0x36F82B7BD3709435

En ny nyckel för signering kommer att publiceras vid behov.

Kontaktinformation

Kontakta oss gärna för teknikfrågor, CVs, exempelrapporter, referenser, prisfrågor, kurs- och utbildningsförslag, offerter, förfrågningar om att vara konferensmoderatorer, etc.

Företagsinfo

Robert Malmgren AB
Besöksadress: Upplandsgatan 88
Fakturaadress: Rörstrandsgatan 30 A Egen Port
113 40 STOCKHOLM

Tel: +46-(0)8-342005